SBMIs styrelse 2022-2023

Magnus Ericsson, Swerock, ordförande, medlem i styrelsens arbetsutskott

Jonas Johansson, Nybrogrus, vice ordförande, medlem i styrelsens arbetsutskott

Björn Abrahamsson, NCC

Jörgen Andersson, Skanska Industrial Solutions 

Tove Andersson, Setterwalls Advokatbyrå

Lena Björklund, Bröderna Björklunds Grus 

Mats Björkryd, Heidelberg Materials Ballast Sverige

Michael Haddleton, Schaktteknik (ABT)

Pär Gustafsson, Svevia 

styrelse 2022

Delar av SBMIs styrelse 2022-2023. Mårten Sohlman (vd SBMI), Tove Andersson, Magnus Ericsson, Mats Björkryd och Michael Haddleton.