SBMIs styrelse 2019-2020

Gustaf Werner, Skanska, ordförande, medlem i styrelsens arbetsutskott

Jonas Johansson, Nybrogrus, vice ordförande, medlem i styrelsens arbetsutskott

Magnus Ericsson, Swerock, medlem i styrelsens arbetsutskott

PMats Björkryd, Jehander

Pär Börjesson, Arvikaåkarnas Grus AB

Tomas Johansson, Svevia

Erica Nobel, Advokatfirman Delphi

Björn Abrahamsson, NCC Roads

Michael Haddleton, Schaktteknik (ABT)

styrelsen webb 19 20

Från vänster: Jonas Johansson, Gustaf Werner, Magnus Ericsson, Erica Nobel, Björn Abrahamsson, 
Michael Haddleton, Mats Björkryd, Pär Börjesson och Mårten Sohlman (SBMIs vd).

På bilden saknas Tomas Johansson.