E-Learning / Dokument

Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemskap och inloggning.

Titel
A1 - Vilka jobbar i en täkt?
A2 - Täkten - Från berg till färdig produkt
A3 - Losshållning
A4 - Mataren är en krossens inkörsport
A5 - Olika krossteg
A6 - Krossning är grunden
A7 - Hur materialet transporteras
A8 - Siktar tar fram produkterna
A9 - Siktar av olika typer
A10 - Upplagshantering
A11 - Produkter och produktkvalitet
A12 - Provtagning och kvalitetskrav
A13 - Utvägning
A14 - Arbetsmaskiner
A15 - Övervakning av flöden
A16 - Dammbekämpning
A17 - Rätt hantering
A18 - Att köra en kross
B1 - Länsstyrelsen beviljar tillstånd
B2 - Söka täkttillstånd
B3 - Myndigheter
C1 - Hälsa och säkerhet Del 1
C1 - Hälsa och säkerhet Del 2
C2 - Förebyggande Del1
C2 - Förebyggande Del 2
C3 - Riskmomenten
C4 - Risker med arbete på berget
C5 - Säkert underhållsarbete
C6 - Kvartsdamm
D1 - Löpande tillsyn
D2 - Service och underhåll
D3 - Grundläggande ellära
D4 - Grundläggande om hydraulik
E1 - Samhället byggs på bergmaterial
E2 - En stor och teknikintensiv industri
E3 - Kvaliteten på råmaterialet
E4 - Krossat berg naturgrus och morän
E5 - Vägen - rätt material
E6 - Vägbyggnad