SBMI möter politiker

Fram till valet kommer SBMI här att publicera filmade intervjuer med ett antal politiker. Dels för att få veta hur respektive parti resonerar i frågor som är viktiga för bergmaterialindustrin, dels för att ge dem branschens bild av frågor som är viktiga för hela samhällsbyggandet. I samtalen kommer SBMI utgå från den nyligen lanserade reformagendan liksom i den färdplan för fossilfri konkurrens som överlämnades i mars 2019. 

– Det finns flera syften med vår satsning, berättar SBMIs VD Mårten Sohlman. Vi vill ge medlemmarna en bild av vad olika partier tycker, och kanske framför allt gör, i de frågor som är viktigast för bergmaterialindustrin. Med vår reformagenda som grund kan vi vara tydliga och gedigna i kontakten med beslutsfattare. Vi har ett tydligt och väl underbyggt budskap som ger oss trovärdighet och tyngd i de frågor som påverkar oss. Dessutom är det utmärkt att passa på att spela in då politikerna talar om våra viktigaste frågor. Om de lovar något bra för branschen har vi det inspelat, och kan peka på det i framtiden.

SBMI möter Jakob Olofsgård (L)

 

Mer om Jakob Olofsgård på riksdagens webbplats

Jakob Olofsgård på Liberalernas webbplats

Jakob Olofsgård på Wikipedia

 

SBMI möter Birger Lahti (V)

Mer om Birger Lahti på riksdagens webbplats

Birger Lahti på Wikipedia

 

SBMI möter Hanna Westerén (S)

Mer om Hanna Westerén på riksdagens webbplats

Hanna Westerén på Socialdemokraternas webbplats

Hanna Westerén på Wikipedia

 

SBMI möter Jessica Rosencrantz (M)

Mer om Jessica Rosencrantz på riksdagens webbplats

Jessica Rosencrantz på Moderaternas webbplats

Jessica Rosencrantz på Wikipedia

 

SBMI möter Amanda Palmstierna (MP)

Mer om Amanda Palmstierna på riksdagens webbplats

Amanda Palmstierna på Miljöpartiets webbplats

Amanda Palmstierna på Wikipedia

 

SBMI möter Rickard Nordin (C)

Mer om Rickard Nordin på riksdagens webbplats.

Rickard Nordin på Wikipedia.

 

SBMI möter Mattias Bäckström Johansson (SD)

Mer om Mattias Bäckström Johansson på riksdagens webbplats.

Mattias Bäckström Johansson på Wikipedia.

 

SBMI möter Camilla Brodin (KD)

Mer om Camilla Brodin på riksdagens webbplats.

Camilla Brodin på Wikipedia.

 

Intervjuerna publiceras kontinuerligt.