Tidningen Stenkoll

SBMIs tidskrift Stenkoll ges ut vid fyra tillfällen per år med ambitionen att spegla och ge läsaren fördjupning i de frågor som är aktuella för bergmaterialindustrin. Det kan röra sig om såväl produktnyheter och arbetsplatsbesök som intervjuer med företrädare för medlemsföretag eller myndigheter. Juridiska frågor behandlas fortlöpande, i varje nummer finns bland annat krönikor skrivna av jurister med djupa insikter i branschen. En av Stenkolls ambitioner är att informera medlemmarna om vad som är på gång inom SBMI och påvisa nyttan av att använda sig av det material i form av handböcker, checklistor och allmänna råd som produceras inom föreningen eller hos medlemsföretagen. 

Stenkoll vänder sig inte bara mot SBMIs medlemmars anställda eller presumtiva medlemmar bland producenter, leverantörer, konsulter med flera utan också mot tjänstemän vid departement, myndigheter, länsstyrelser och kommuner med tillsynsansvar samt politiker och opinionsbildare.

Vill du också få en gratisprenumeration på Stenkoll eller veta mer om tidningen? Mejla joakim.heise@sbmi.se

Är du intresserad av att annonsera kontaktar du Annonshusets Patrik Swenzen via patrik@annonshuset.se

Här kan du läsa de senaste numren av Stenkoll.