Kurser / Kalender

Kalender

Pilotkurs Åtgärder och arbetssätt i aktiv bullerhantering - online
Torsdag, 18 Mars 2021
Kontakt 08-762 62 28, joakim.heise@sbmi.se

Tid och plats: 18 mars 2021, on line

Kurslängd: 8:30-12.00

Målgrupp: Platschefer, platspersonal och affärsutvecklare hos företag som driver platser för hantering (krossning, sortering etc) av jord- och bergmaterial.

Utbildningsmål: Ge grundläggande kännedom om arbetssätt och åtgärder rörande buller.

Innehåll:

  • Modeller: Utredning av olika bullerperspektiv
  • Ljudmätning och uppföljning under drift
  • Bättre grannrelationer
  • Gott exempel från tillståndsinnehavare och utförare
  • Hur tänker beställaren? Upphandling och goda exempel
  • Förhandsvisning nya bullerutredningsverktyg
  • Föredragen hålls av representanter från Tyréns, Ecoloop, ABT Bolagen, Tyresö kommun och SBMI.

Anmälan: Senast den 11:e mars 2021. 

Kursavgift: 1 750:- exkl moms. I avgiften ingår kursdokumentation.

Arrangeras inom ramen för projektet Tystare tätortsnära krossning och masshantering.

Klicka här för att anmäla dig till kursen.

Mer information: SBMI, telefon 08-762 62 28, joakim.heise@sbmi.se

Plats Online